Motto : ” Oricît de mult ar fi multul, nu se poate ca odată să nu se gate !” Din intelepciunea populara , cules de Eugeniu Nistor, aparut in www.litart.ro , nr. 3

Traim vremuri in care multul s-a cam terminat. S-a terminat si din cauza mea sau a acelora ca noi. Am stat si ne-am plins unul altuia ca cei care ne conduc nu arata respectul cuvenit banului platit cu greu de multi dintre noi. Aceste vremuri  recente  nu ar trebui sa permita nimanui sa isi bata joc de acesti bani putini ramasi.

Asa cum scriam in 6 mai 2010 in postarea de pe acest blog de comunitate :

http://www.inmures.ro/2010/05/blocul-lui-benta-baia-mare-comparatie-cu-tirgu-mures/

cred ca este important pentru toata lumea ca acea sesizare despre sa fie depusa. Mai jos o aveti conceputa. Aspept comentarii si semnatari pina la final de luna. Urmind ca la inceput de iunie sa fie trimisa institutiilor statului de drept Romania.

Sesizarea cu bune intentii.  Sunt unul dintre cei care cred ca in tara asta toti cei care au condus pina acum, cei cu functii de conducere, cu responsabilitate, cu putere  au risipit banul public cu sau fara intentii.

Cred ca nu este normal ca daca in Romania un om este corect, are morala, etica , isi respecta aproapele, arata responsabilitate fata de stat prin faptul ca plateste taxe si impozite si isi face datoria de cetatean sa ajungem sa auzim generalizari ca Romania per ansamblu este vai de capul ei.

Cunosc cel putin citeva zeci de persoane care se incadreaza in categoria oamenilor frumosi, a acelor oameni care mai tin aceasta Romanie in picioare, care dau bunatatea care o mai gasim, care dau adevarul atit de important in orice societate, iar pentru acesti oameni am zis ca merita actionat astfel incit institutiile statului, care ne ajuta sa avem un stat de drept, adica un stat condus dupa legi aplicate, sa arate respect si sa raspunda acestei sesizari.

Cred ca in Romania exista stat de drept si mai cred ca institutiile statului care ar trebui sa verifice la modul cel mai serios cum se folosesc banii publici si sa confirme ca decizia legislativului si executivului Primariei Tirgu Muresene este legala si facuta cu bune intentii si cu respect fata de banul public platit de noi, persoane fizice, asociatii non profit, firme.

Asa ca va rog sa cititi si sa comentati ce este bine si ce este rau legat de actiunea propusa, continutul sesizarii.

Cei care doresc sa o semneze trebuie sa trimita un email cu numele, prenumele , adresa, CNP, serie si nr CI pe adresa de email civism@inmures.ro , iar la inceput de iunie vor fi contactati pentru a semna oficial aceste documente. Voi stringe si completa sesizarea, o voi tipari in mai multe exemplare si dupa ce o vom semna o trimitem citorva institutii in masura sa preintimpine o eventuala greseala de analiza si decizionala a legislativului si executivului primariei.

………………………….

Către ,

institutii ale statului obligate de lege sa verifice sesizarea

Subsemnaţii ……… M.V. …… domiciliat în ………………….. B.I./C.I. Seria _____ Nr.____ …………………. depunem prezenta

SESIZARE

În cursul anului 2009 Consiliul Local Tg-Mureş, iniţiator fiind Primar Florea Dorin a demarat o acţiune de achiziţionare a unor locuinţe în patrimoniul Consiliului Local, antrenând în această achiziţie şi S.C Locativ S.A, entitate cu capital de stat în care Consiliul Local Tg-Mureş este acţionar majoritar.

Din documentele la care am avut acces rezultă fără drept de tăgadă că achiziţia acestor locuinţe urma să se realizeze în vederea rezolvării problemelor de natură socială şi pentru persoanele evacuate şi nu presupunea achiziţia unor apartamente de lux aşa cum rezulta din Nota de obiecţiuni la raportul final depusă de Consilierul Local Molnar Gabor.

Astfel prin Hotărârea Nr.275/23.VI. 2009 se dispune la art.1 efectuarea unor situaţii comparative privind evoluţia preţurilor pe piaţă de către Direcţia activităţii Social-Culturale şi Patrimoniale împreună cu S.C. Locativ S.A., iar la art.2, prezentarea caietului de sarcini privind condiţiile de participare la licitaţii.cu ducerea la indeplinirea a acestei hotărâri a fost împuternicit Primarul Municipiului Tg-Mureş.

În urma acestei Hotărâri a fost întocmit „Caietul de Sarcini” privind achiziţionarea unui număr maxim de 200 de locuinţe, tip apartament cu una, două sau trei camere.

În Caietul de sarcini se precizează că acesta a fost întocmit conform prevederilor HG. 925/2006 art. 2 alin. 2 întrucât potrivit art.13 lit.a O.U.G.Ar.34/2006 privind achiziţiile publice „Prezenţa ordonanţă de urgenţă nu se aplică……….”

Faţă de cele expuse mai sus facem următoarele precizări:

   • Art. 2, alin.1 din HG.925/2006 prevede : „În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită” se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art.2 , alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă”
   • Iar, art. 2, alin.2 din O.U.G nr. 34/2006 prevede: „Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt:

a) nediscriminare

b) tratamentul egal,

……………………………….

f) eficienţa utilizării „fondurilor publice”

– Art.2, alin.2 din HG 925/2006 prevede „În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenţa dintre operatorii economiei, precum şi de a garanta nediscriminarea operatorilor economici care participă la atribuirea contractului”

Având în vedere reglementările legale menţionate mai sus vă facem cunoscut că în elaborarea Caietului de Sarcini, precum şi în derularea achiziţiei, acestea au fost încălcate în totalitate astfel:

1.) – Caietul de sarcini a fost elaborat în aşa fel încât în condiţiile impuse de acesta să nu se încadreze decât un singur ofertant, de altfel cel care câştigat licitaţia.

În acest sens exemplificăm unele din condiţiile impuse :

– Apartamentele să fie cu una , două sau trei camere,
– Din cele 200 apartamente cu număr de 180 de apartamente vor fi cu o cameră cu suprafeţe utile cuprinse între 35-45 mp, respectiv cu două camere cu suprafeţe cuprinse între 50-60 mp.
– Apartamentele ce urmează a fi ofertate în vederea cumpărării trebuie să se afle în blocuri (imobile) construite din fondurile statului sau de către întreprinzători privaţi, după anul 2000 şi în care să fie prevăzute locuri de parcare
– Imobilele cu apartamentele ofertate, situate la nivelul 3 sau superior …… trebuie să fie dotate cu ascensoare
– Tâmplărie PVC sau lemn stratificat

– ETC

Este lesne de înteles că prin condiţiile impuse în caietul de sarcini, au fost eliminaţi toţi potenţialii ofertanţi, mai puţin unul care îndeplinea aceste condiţii şi care de altfel, aşa cum am arătat a fost şi câştigătorul licitaţiei.

Astfel au fost încălcate principiile stabilite prin OUG nr. 34 /2006 cu privire la nediscriminarea şi tratamentul egal al potenţialilor ofertanţi precum şi prevederile HG nr 925 / 2006, art. 2, alin. 2 conform cărora autoritatea contractuală are obligaţia de a promova concurenţa între oportuniştii economici, precum şi de a garanta nediscriminarea şi tratamentul egal.

  1. Atât actele normative menţionate mai sus cât şi mai ales prevederile Legii nr. 215 / 2001, actualizată, precum şi prevederile Legii nr. 273 / 2006 cu modificările ulterioare, privind finanţele publice locale, impun obligaţia autorităţii contractante de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire a contractelor.

În acest sens facem precizarea că în atribuirea acestui contract s-a făcut risipă de fonduri neavându-se în vedere prevederile legale menţionate mai sus, dar nici de situaţia de criză în care se află economia naţională.

Astfel, după cum reiese din raportul final din 29.10.2009, al comisiei constituite prin HCL nr 322 / 2009, privind rezultatul procedurilor de negociere, valoarea totală negociată pentru 90 de apartamente de 1 şi 2 camere cu SC RCB Development & Consulting SRL; este de 6.613.488 euro la care se adaugă TVA.

Din analiza globală a cifrelor cuprinse în acest raport reiese ca valoare medie pe un apartament este de 73.483 euro la care se adaugă 13,961, 8 euro TVA, rezultând o valoare totală de 87.445 euro pe un apartament, în condiţiile în care pe piaţa imobiliară preţurile pentru un apartament cu o cameră (garsonieră), nu depăşeşte 30.000 de euro, iar preţul unui apartament cu 2 camere, nu depăşeste 45.000 de euro.

Din oferta finală, cât şi din Raportul final rezultă că valoarea totală de 6.613. 488 euro este aferentă unei suprafeţe total construite desfăşurată de 10.492, 28 mp, care ar însemna că preţul este de (630,33+119.76 TVA) 750, 09 euro/mp.

Analizând mai în profunzime acest aspect, trebuie menţionat că din cei 10. 492, 07 mp, suprafaţa totală, doar 6462,79 mp sunt aferenti apartamentelor, iar diferenţa de 4.029,28 mp, este aferentă taxelor de depozitare, spaţii comune, parcaje.

Ori, nici într-un caz nu poate fi valoarea pe mp a acestor anexe comparată cu valoarea pe mp aferent locuinţei propriu zise, întrucât preţurile aferente utilitărilor depăşesc valoarea construcţiei propriu-zise.

Din cele descrise mai sus , rezultă că de fapt valoarea pe metru pătrat construit desfăşurat aferent locuinţei este cu mult peste 1000 de euro fără TVA, ceea ce depăşeşte cu mai mult de dublu preţurilor de pe piaţa imobiliară.

Pe de altă parte poate scopul acestei achiziţii, după cum rezultă din „Expunerile de motive”, prezentate în şedinţele Consiliului Local, a fost pentru rezolvarea unor probleme sociale şi nu se impunea achiziţionarea unor garsoniere de lux, care să ajungă la valoarea de 87.445 euro, în condiţiile în care aşa cum am mai arătat, pe piaţa imobiliară, astfel de locuinţe se comercializează cu preţuri de până la 30.000 de euro.

În concluzie achiziţia nu s-a făcut pentru a rezolva nişte probleme sociale ci pentru a satisface nişte probleme financiare ale vânzătorului, cu consecinţele şi avantajele ce decurg din această operaţiune şi cu împovărarea bugetului local în interese personale, pe o perioadă de peste 20 de ani.

În urma acestor achiziţii în luna aprilie 2010 prin expunerea de motive, nr. 576 / DII/ 4 / 19.04.2010 (iniţiator Primar Florea Dorin) se solicită, iar Consiliul aprobă prin hotărâre demararea procedurilor de obţinere a finanţării în valoare de 6.613.488 euro la care se adaugă TVA prin SC Locativ SA.

Consiliul Local prin hotărâre se obligă a achita contravaloarea împrumutului din veniturile proprii, iar vânzătorul să-şi încaseze contravaloarea tranzacţiei, aşa cum stabilit în Raportul final.

Prin această achiziţie realizată prin încălcarea prevederilor legale s-a creat o pagubă în bugetul local de peste 1.000.000 euro la care se adaugă de asemenea dobânzile şi comisionele aferente împrumutului realizat. De asemenea a fost majorată nejustificat datoria publică internă a Consiliului Local Mureş pe seama unor taxe şi impozite viitoare ce vor fi suportate de contribuabili.

Având în vedere şi luând în considerare cele expuse mai sus, considerăm că faptele descrise se circumscriu legii penale şi ca urmare solictăm verificarea acestor aspecte şi luarea de măsuri în consecinţă.

Despre modul în care va fi soluţionată prezenta scrisoare vă rugăm a ne comunica la adresa aleasă din………

Anexăm prezentei

 • Expunere de motive nr. 1342 / D2 / IV / 16.07.2009

 • Hotărârea nr 275 / 23. VI. 2009

 • Caietul de sarcini

 • Expunerea de motive 1058/24.09.2009

 • Expunerea de motive 1930 / DII/ IV 30.10.2009

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final

 • Raportul final din 29.10.2009

 • Expunerea de motive 2177 /DII/ IV/ 11.12.2009

 • Proces de hotărâre privind expunerea de motive 2177

 • Oferta finală

 • Proces verbal din 27.10.2009

 • Proces verbal din 26.10.2009

 • Proces verbal din 19.10.2009

 • Raport intermediar Nr.56/ 21.10.2009

 • Notă de obiecţiuni la Raportul final nr 59/29.10.2009

 • Expunerea de motive 576/ DII/ IV/ 19.04.2010

 • Proces de hotărâre privind aprobarea garantării unui credit

Semnături,

Prenume   Nume                                                                          Semnătură

Sesizare – legata de blocul scump- asteapta semnatari

Motto : ” Oricît de mult ar fi multul, nu se poate ca odată să nu se gate !” Din intelepciunea populara , cules de Eugeniu Nistor, aparut in www.litart.ro , nr. 3

Traim vremuri in care multul s-a cam terminat. S-a terminat si din cauza mea sau a acelora ca noi. Am stat si ne-am plins unul altuia ca cei care ne conduc nu arata respectul cuvenit banului platit cu greu de multi dintre noi. Aceste vremuri  recente  nu ar trebui sa permita nimanui sa isi bata joc de acesti bani putini ramasi.

Asa cum scriam in 6 mai 2010 in postarea de pe acest blog de comunitate :

http://www.inmures.ro/2010/05/blocul-lui-benta-baia-mare-comparatie-cu-tirgu-mures/

cred ca este important pentru toata lumea ca acea sesizare despre sa fie depusa. Mai jos o aveti conceputa. Aspept comentarii si semnatari pina la final de luna. Urmind ca la inceput de iunie sa fie trimisa institutiilor statului de drept Romania.

Sesizarea cu bune intentii.  Sunt unul dintre cei care cred ca in tara asta toti cei care au condus pina acum, cei cu functii de conducere, cu responsabilitate, cu putere  au risipit banul public cu sau fara intentii.

Cred ca nu este normal ca daca in Romania un om este corect, are morala, etica , isi respecta aproapele, arata responsabilitate fata de stat prin faptul ca plateste taxe si impozite si isi face datoria de cetatean sa ajungem sa auzim generalizari ca Romania per ansamblu este vai de capul ei.

Cunosc cel putin citeva zeci de persoane care se incadreaza in categoria oamenilor frumosi, a acelor oameni care mai tin aceasta Romanie in picioare, care dau bunatatea care o mai gasim, care dau adevarul atit de important in orice societate, iar pentru acesti oameni am zis ca merita actionat astfel incit institutiile statului, care ne ajuta sa avem un stat de drept, adica un stat condus dupa legi aplicate, sa arate respect si sa raspunda acestei sesizari.

Cred ca in Romania exista stat de drept si mai cred ca institutiile statului care ar trebui sa verifice la modul cel mai serios cum se folosesc banii publici si sa confirme ca decizia legislativului si executivului Primariei Tirgu Muresene este legala si facuta cu bune intentii si cu respect fata de banul public platit de noi, persoane fizice, asociatii non profit, firme.

Asa ca va rog sa cititi si sa comentati ce este bine si ce este rau legat de actiunea propusa, continutul sesizarii.

Cei care doresc sa o semneze trebuie sa trimita un email cu numele, prenumele , adresa, CNP, serie si nr CI pe adresa de email civism@inmures.ro , iar la inceput de iunie vor fi contactati pentru a semna oficial aceste documente. Voi stringe si completa sesizarea, o voi tipari in mai multe exemplare si dupa ce o vom semna o trimitem citorva institutii in masura sa preintimpine o eventuala greseala de analiza si decizionala a legislativului si executivului primariei.

………………………….

Către ,

institutii ale statului obligate de lege sa verifice sesizarea

Subsemnaţii ……… M.V. …… domiciliat în ………………….. B.I./C.I. Seria _____ Nr.____ …………………. depunem prezenta

SESIZARE

În cursul anului 2009 Consiliul Local Tg-Mureş, iniţiator fiind Primar Florea Dorin a demarat o acţiune de achiziţionare a unor locuinţe în patrimoniul Consiliului Local, antrenând în această achiziţie şi S.C Locativ S.A, entitate cu capital de stat în care Consiliul Local Tg-Mureş este acţionar majoritar.

Din documentele la care am avut acces rezultă fără drept de tăgadă că achiziţia acestor locuinţe urma să se realizeze în vederea rezolvării problemelor de natură socială şi pentru persoanele evacuate şi nu presupunea achiziţia unor apartamente de lux aşa cum rezulta din Nota de obiecţiuni la raportul final depusă de Consilierul Local Molnar Gabor.

Astfel prin Hotărârea Nr.275/23.VI. 2009 se dispune la art.1 efectuarea unor situaţii comparative privind evoluţia preţurilor pe piaţă de către Direcţia activităţii Social-Culturale şi Patrimoniale împreună cu S.C. Locativ S.A., iar la art.2, prezentarea caietului de sarcini privind condiţiile de participare la licitaţii.cu ducerea la indeplinirea a acestei hotărâri a fost împuternicit Primarul Municipiului Tg-Mureş.

În urma acestei Hotărâri a fost întocmit „Caietul de Sarcini” privind achiziţionarea unui număr maxim de 200 de locuinţe, tip apartament cu una, două sau trei camere.

În Caietul de sarcini se precizează că acesta a fost întocmit conform prevederilor HG. 925/2006 art. 2 alin. 2 întrucât potrivit art.13 lit.a O.U.G.Ar.34/2006 privind achiziţiile publice „Prezenţa ordonanţă de urgenţă nu se aplică……….”

Faţă de cele expuse mai sus facem următoarele precizări:

   • Art. 2, alin.1 din HG.925/2006 prevede : „În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită” se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art.2 , alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă”
   • Iar, art. 2, alin.2 din O.U.G nr. 34/2006 prevede: „Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt:

a) nediscriminare

b) tratamentul egal,

……………………………….

f) eficienţa utilizării „fondurilor publice”

– Art.2, alin.2 din HG 925/2006 prevede „În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenţa dintre operatorii economiei, precum şi de a garanta nediscriminarea operatorilor economici care participă la atribuirea contractului”

Având în vedere reglementările legale menţionate mai sus vă facem cunoscut că în elaborarea Caietului de Sarcini, precum şi în derularea achiziţiei, acestea au fost încălcate în totalitate astfel:

1.) – Caietul de sarcini a fost elaborat în aşa fel încât în condiţiile impuse de acesta să nu se încadreze decât un singur ofertant, de altfel cel care câştigat licitaţia.

În acest sens exemplificăm unele din condiţiile impuse :

– Apartamentele să fie cu una , două sau trei camere,
– Din cele 200 apartamente cu număr de 180 de apartamente vor fi cu o cameră cu suprafeţe utile cuprinse între 35-45 mp, respectiv cu două camere cu suprafeţe cuprinse între 50-60 mp.
– Apartamentele ce urmează a fi ofertate în vederea cumpărării trebuie să se afle în blocuri (imobile) construite din fondurile statului sau de către întreprinzători privaţi, după anul 2000 şi în care să fie prevăzute locuri de parcare
– Imobilele cu apartamentele ofertate, situate la nivelul 3 sau superior …… trebuie să fie dotate cu ascensoare
– Tâmplărie PVC sau lemn stratificat

– ETC

Este lesne de înteles că prin condiţiile impuse în caietul de sarcini, au fost eliminaţi toţi potenţialii ofertanţi, mai puţin unul care îndeplinea aceste condiţii şi care de altfel, aşa cum am arătat a fost şi câştigătorul licitaţiei.

Astfel au fost încălcate principiile stabilite prin OUG nr. 34 /2006 cu privire la nediscriminarea şi tratamentul egal al potenţialilor ofertanţi precum şi prevederile HG nr 925 / 2006, art. 2, alin. 2 conform cărora autoritatea contractuală are obligaţia de a promova concurenţa între oportuniştii economici, precum şi de a garanta nediscriminarea şi tratamentul egal.

  1. Atât actele normative menţionate mai sus cât şi mai ales prevederile Legii nr. 215 / 2001, actualizată, precum şi prevederile Legii nr. 273 / 2006 cu modificările ulterioare, privind finanţele publice locale, impun obligaţia autorităţii contractante de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire a contractelor.

În acest sens facem precizarea că în atribuirea acestui contract s-a făcut risipă de fonduri neavându-se în vedere prevederile legale menţionate mai sus, dar nici de situaţia de criză în care se află economia naţională.

Astfel, după cum reiese din raportul final din 29.10.2009, al comisiei constituite prin HCL nr 322 / 2009, privind rezultatul procedurilor de negociere, valoarea totală negociată pentru 90 de apartamente de 1 şi 2 camere cu SC RCB Development & Consulting SRL; este de 6.613.488 euro la care se adaugă TVA.

Din analiza globală a cifrelor cuprinse în acest raport reiese ca valoare medie pe un apartament este de 73.483 euro la care se adaugă 13,961, 8 euro TVA, rezultând o valoare totală de 87.445 euro pe un apartament, în condiţiile în care pe piaţa imobiliară preţurile pentru un apartament cu o cameră (garsonieră), nu depăşeşte 30.000 de euro, iar preţul unui apartament cu 2 camere, nu depăşeste 45.000 de euro.

Din oferta finală, cât şi din Raportul final rezultă că valoarea totală de 6.613. 488 euro este aferentă unei suprafeţe total construite desfăşurată de 10.492, 28 mp, care ar însemna că preţul este de (630,33+119.76 TVA) 750, 09 euro/mp.

Analizând mai în profunzime acest aspect, trebuie menţionat că din cei 10. 492, 07 mp, suprafaţa totală, doar 6462,79 mp sunt aferenti apartamentelor, iar diferenţa de 4.029,28 mp, este aferentă taxelor de depozitare, spaţii comune, parcaje.

Ori, nici într-un caz nu poate fi valoarea pe mp a acestor anexe comparată cu valoarea pe mp aferent locuinţei propriu zise, întrucât preţurile aferente utilitărilor depăşesc valoarea construcţiei propriu-zise.

Din cele descrise mai sus , rezultă că de fapt valoarea pe metru pătrat construit desfăşurat aferent locuinţei este cu mult peste 1000 de euro fără TVA, ceea ce depăşeşte cu mai mult de dublu preţurilor de pe piaţa imobiliară.

Pe de altă parte poate scopul acestei achiziţii, după cum rezultă din „Expunerile de motive”, prezentate în şedinţele Consiliului Local, a fost pentru rezolvarea unor probleme sociale şi nu se impunea achiziţionarea unor garsoniere de lux, care să ajungă la valoarea de 87.445 euro, în condiţiile în care aşa cum am mai arătat, pe piaţa imobiliară, astfel de locuinţe se comercializează cu preţuri de până la 30.000 de euro.

În concluzie achiziţia nu s-a făcut pentru a rezolva nişte probleme sociale ci pentru a satisface nişte probleme financiare ale vânzătorului, cu consecinţele şi avantajele ce decurg din această operaţiune şi cu împovărarea bugetului local în interese personale, pe o perioadă de peste 20 de ani.

În urma acestor achiziţii în luna aprilie 2010 prin expunerea de motive, nr. 576 / DII/ 4 / 19.04.2010 (iniţiator Primar Florea Dorin) se solicită, iar Consiliul aprobă prin hotărâre demararea procedurilor de obţinere a finanţării în valoare de 6.613.488 euro la care se adaugă TVA prin SC Locativ SA.

Consiliul Local prin hotărâre se obligă a achita contravaloarea împrumutului din veniturile proprii, iar vânzătorul să-şi încaseze contravaloarea tranzacţiei, aşa cum stabilit în Raportul final.

Prin această achiziţie realizată prin încălcarea prevederilor legale s-a creat o pagubă în bugetul local de peste 1.000.000 euro la care se adaugă de asemenea dobânzile şi comisionele aferente împrumutului realizat. De asemenea a fost majorată nejustificat datoria publică internă a Consiliului Local Mureş pe seama unor taxe şi impozite viitoare ce vor fi suportate de contribuabili.

Având în vedere şi luând în considerare cele expuse mai sus, considerăm că faptele descrise se circumscriu legii penale şi ca urmare solictăm verificarea acestor aspecte şi luarea de măsuri în consecinţă.

Despre modul în care va fi soluţionată prezenta scrisoare vă rugăm a ne comunica la adresa aleasă din………

Anexăm prezentei

 • Expunere de motive nr. 1342 / D2 / IV / 16.07.2009

 • Hotărârea nr 275 / 23. VI. 2009

 • Caietul de sarcini

 • Expunerea de motive 1058/24.09.2009

 • Expunerea de motive 1930 / DII/ IV 30.10.2009

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final

 • Raportul final din 29.10.2009

 • Expunerea de motive 2177 /DII/ IV/ 11.12.2009

 • Proces de hotărâre privind expunerea de motive 2177

 • Oferta finală

 • Proces verbal din 27.10.2009

 • Proces verbal din 26.10.2009

 • Proces verbal din 19.10.2009

 • Raport intermediar Nr.56/ 21.10.2009

 • Notă de obiecţiuni la Raportul final nr 59/29.10.2009

 • Expunerea de motive 576/ DII/ IV/ 19.04.2010

 • Proces de hotărâre privind aprobarea garantării unui credit

Semnături,

Prenume   Nume                                                                          Semnătură

Postat de pe data de 20 mai, 2010 in categoria Civism. Poti urmari comentariile acestui articol prin RSS 2.0. Acest articol a fost vizualizat de 12,834 ori.

22 Raspunsuri pentru “Sesizare – legata de blocul scump- asteapta semnatari”

 1. Adrian Giurgea spune:

  Astept ca primul pe lista semnatarilor sa fie Cornel Briscaru. De ce? Să arate ca nu se incadreaza in categoria „cainele care latra nu musca”. In rest, in final fie se va pune definitiv batista pe ţambal in acest caz, cu ajutorul celor care vor face verificările si vor trage concluzii favorabile achiziţiei, fie se va declansa un mare scandal si un proces penal, tot cu ajutorul celor care vor face verificările…

 2. Albu Ionel spune:

  Eu unu ma bag al doilea daca ai rezervat primul loc pentru Cornel. Da unde se poate semna…doar nu pe net?

  • Dan Mașca spune:

   Servus Ionel,
   am completat cu detalii legate de pasii semnarii .
   Conform legilor in vigoare in 30 de zile maxim aceste institutii ale statului vor trebui sa raspunda.
   Aceste raspunsuri vor fi publicate pe inmures.ro .
   Niste specialisti in legislatie/drept le vor analiza si vor decide daca se merge sau nu mai departe cu actiunea mai sus inceputa.

  • Adrian Giurgea spune:

   Trebuie să vorbesti cu Dan Maşca, el e initiatorul, el e redactorul. Eu doar comentam de pe tusa…

   • Bogdan Buda spune:

    M-ar onora daca m-ati lasa pe mine primul pe lsta.De ce?Deoarece de la inceput am fost impotriva acestui proiect si la toate sedintele la care am participat am votat impotriva.Imi pare tare rau ca la ultima nu am fost prezent.In rest imi pare rau sa va spun ca eu am semnat primul obiectiunile din acel material si numai dupa ce eu am spart gheata au semnat si ceilalti colegi.De fapt in procesele verbale de sedinta ale comisiei care a analizat oportunitatea achizitiei se vede ca am obiectat asupra pretului prea mare si a faptului ca se dorste o achizitie imobiliara in detrimentul a ceea ce se declara ,adica rezolvarea unor probleme sociale

    • Dan Masca spune:

     Cu mare placere Bogdan Buda.
     Sunt deja trimise pe civism@inmures.ro datele a mai mult de 12 persoane care doresc sa semneze.
     Asteptam si alte persoane care au promis ca vor semna, daca se va face o astfel de adresa.
     Totodata, sper ca dupa 14 iunie sa fie un sef plin la DNA MURES

     • Albu Ionel spune:

      Sa iti trimit pe mail datele personale gen serie, nr, cnp?

     • Dan Masca spune:

      Servus Ionel,
      scrie la inceput de sesizare :

      „Subsemnaţii ……… M.V. …… domiciliat în ………………….. B.I./C.I. Seria _____ Nr.____ …………………. depunem prezenta

      SESIZARE”
      Eu le trec in document si dupa aceea doar se va semna sesizarea mai sus prezentata.

 3. Manea Manescu spune:

  Cred ca o stire pe o televiziune nationala facea mai mult decat petitia asta. Fara suparare? Unde sa o depui? La DNA? Unde-i coruptia? Cred ca asta pune batista pe tambal.
  Insist pe o stire tv pe national 🙂 zilnic vad exemple din toata tara. care mai decare tunuri. despre tg mures…. numai de bine 🙂

  • Dan Mașca spune:

   Sigur ca opinia ta este de luat in calcul si va fi luata in calcul, dar doar ca ceva complementar depunerii sesizarii. Daca stirea apare la TV nu inseamna ca DNA si alte institutii alte institutii ale statului ce vor primi sesizarea, vor trebui sa se autosesizeze si sa dea vreun raspuns.
   Cind cineva depune o sesizare atunci trebuie ca aceste institutii sa iti dea raspuns obligatoriu.
   Totodata, avind in vedere ca pina acum nimeni nu a argumentat, a facut public un asemenea demers, cred ca o minima conferinta de presa se poate face, iar daca televiziunile vor dori sa o difuzeze sunt libere sa o faca.
   Adica vom depune si sesizarea si vom da si la presa aceast comunicat de presa.

 4. Marcius Porcius Cato spune:

  Se strange latul pentru cei doi penali din fruntea orasului, Dorin Florea si Maior Claudiu

 5. Mircea spune:

  Ponta despre PDL: un partid fascist, fără nicio regulă a democraţiei, pe http://taxapenonvaloareaadaugata.blogspot.com

 6. dan ghemes spune:

  Între timp s-o aprobat, tăt in CL, a să ia bani împrumut pentru plata lu” contrescom.

 7. Istvan Kaly spune:

  Suntem o tara de tampiti. Un articol prost despre un oarecare Chioreanu strange 26 de comentarii pe cand un articol despre blocurile scumpe ale lui Benta strange doar 13 comentarii. Atata ii duce capul pe unii.

 8. Lili spune:

  Buna ziua..vreau si eu ca tot vorbim de blocuri …ce ar fi ca domnul Florea sa ne arate niste hartii pentru cei care au primit ANL-uri….am surse din auzite ….si vorbeste cineva care stie o persoana in fapt…care lucra cu domnul Florea…cum se primesc apartamente pe sub mana……….cred ca daca am face un control la sange 15% din apartamente sunt date unor persoane singure, care au aparut de nicaieri odata numai pe lista…nu ca mine de 6 ani…cu 2 copii……si acuma sunt pe 50 si ceva ….daca nici acum nu primim un apartament cu 2 camere….bine ca stau altii singuri in 2! …ce bine ca unii nu trebuie sa se streseze cand au pile …si mai zicem ca ne iubim tara? ca vrem sa traim aici? DA de acord…da fara desteptii de la guvernare de acuma care ne fac viata de ne vine sa fugim cu toporul la ei …….da totusi bine ca avem un oras frumos…ca asta e doar acoperirea la neregulile si chestiile nelegale din orasul asta…….bine ca se fac blocuri de 100.000 de euro apartamentul…sa si le cumpere cine isi permite…si sunt sigura ca sunt si dinastia…ca doar cu pila lui mama si a lui tata sau la nu shtiu cine ne-am imbogatit……..am fost pe langa subiect…da mi-am zis oful….ca`mi statea in gat demult 🙂 imi cer scuze inca odata………

  • robert spune:

   Cine sa ii verifice pe ei, daca totul este sub bisturiul domnului primar, de la politie, justitie si tot ce se numeste autoritate locala.

   Intreaba-l pe Florea Dorin cum „i-a rezolvat” lui Borley Laszlo contractele de fezabiliate pentru cele 6 blocuri ce trebuiau construite din 2008, dar noa fost campanie electorala atunci.

   Nu spun ca nu a facut si lucruri bune dar sa fii om e lucru e mare lucru si noi
   avem nevoie de oameni nu de animale politice sau orice alte specimene care traiesc ca niste capuse.

 9. ioana sandu spune:

  Recunosc, eu nu inteleg mare lucru. Pentru noi, cei pe care frazele lungi ne sperie, poate ar fi utila o rescriere a articolului intr-o forma mai simpla/scurta?

  • robert spune:

   Daca vrei sa depui o sesizare pentru…:
   „În cursul anului 2009 Consiliul Local Tg-Mureş, iniţiator fiind Primar Florea Dorin a demarat o acţiune de achiziţionare a unor locuinţe …
   Astfel, după cum reiese din raportul final din 29.10.2009, … valoarea totală negociată pentru 90 de apartamente de 1 şi 2 camere cu SC RCB Development & Consulting SRL; este de 6.613.488 euro la care se adaugă TVA.”

   Tu ce ai face cu 8 mil de Euro din bani publici?

   • dan spune:

    As plati un asasin sa-l impuste pe nemernicii astia si dupa aia pe unul din colaboratorii lor privati… asa s-ar speria nemernicii sa nu mai fure banul public … dar nici un ban … pentru un leu furat 1 an puscarie pentru un milion stai 100 si 100 nevastata si dupa aia copii cate o 100 si asa mai departe pana ajungem la suma furata si in loc de blocuri ANL sa construim puscarii credetima ar fii cea mai buna investitie care Romania ar putea face. sar termina repede cu spagariile.. sa speram ca intro zii……..

Publica un raspuns