Evanghelii Gnostice, Editura Herald, Bucureşti, 2009

Volumul de faţă cuprinde cinci texte gnostice de primă însemnătate: Evanghelia Adevărului, Evanghelia după Filip, Evanghelia Egiptenilor, Evanghelia după Maria şi Evanghelia după Toma. Textele respective şi materialele însoţitoare au fost revizuite în conformitate cu noile date ale exegezei de specialitate; la acestea s-a adăugat un aparat critic substanţial. Încă din titlul fiecărei evanghelii aflăm […]

Imnuri gnostice, Editura Herald, Bucureşti, 2010

Până la descoperirea manuscriselor copte de la Nag Hammadi (Egipt, 1945), cunoştinţele noastre despre ceea ce îndeobşte este cunoscut sub numele de gnosticism proveneau din scrierile creştinismului primar, din tratatele polemice ale ereziologilor creştini sau din unele fragmente diseminate în operele unor scriitori păgâni. Prin urmare, nu a existat nicio informaţie de primă mână, niciun […]

Doctrina vieţii de apoi în Israel, în iudaism şi în creştinism, ROBERT H. CHARLES

Doctrina vieţii de apoi în Israel, în iudaism şi în creştinism este o minuţioasa cercetare asupra eshatologiei iudaice şi creştine atât din Vechiul şi Noul Testament cât şi din textele apocrife (Enoh, IV Ezra, Înţelepciunea lui Solomon etc.). Îndelunga strădanie a autorului face ca această lucrare să fie rodul mai multor studii pregătitoare centrate pe […]

Doctrinele esoterice ale islamului, TITUS BURCKHARDT

Într-o perioada în care tonul îl dădeau existenţialismul şi psihanaliza, Titus Burckhardt se face interpretul acelei autentice philosophia perennis care se exprimă în platonism, Vedanta, sufism, taoism şi în alte învăţături esoterice şi sapienţiale. In lucrările sale, el se dovedeşte unul din cei mai subtili interpreţi ai adevărului universal în domeniul metafizicii, precum şi în […]

Ochiul inimii, Frithjof Schuon

În ansamblul său, această carte nu prezintă nicio altă unitate decât cea a doctrinei; alcătuită din studii pe subiecte foarte diverse, dar legate prin aceleaşi adevăruri fundamentale, ea se constituie ca o continuare a cărţii noastre despre Unitatea transcendentă a religiilor. La fel ca aceasta, ea n-a fost scrisă cu deşarta speranţă de a convinge […]

Omul şi Absolutul după doctrina Kabbalei, LEO SCHAYA

Ideea fundamentală a acestei lucrări este unitatea primordială dintre Dumnezeu şi Om văzută prin prisma ezoterismului ebraic. Autorul îşi propune să surprindă acea înţelepciune universală sau philosophia perennis ce stă la baza tututor religiilor prin expunerea învăţăturilor unei singure doctrine şi anume iudaismul de tip kabbalistic. Identitatea Principiilor esenţiale ale diferitelor revelaţii poate fi descoperită […]

Vieţile episcopilor Romei socotiţi sfinţi în Biserica ortodoxă

Lucrarea de faţă cuprinde „vieţile” a optsprezece episcopi ai Romei receptaţi ca sfinţi atât de Biserica catolică, cât şi de cea ortodoxă. Aceştia nu au trecut prin procesul de canonizare, cum se întamplă de regulă, dar prin viaţa şi faptele lor au întrupat modelul de episcop pe care Sf. Apostol Pavel îl propovăduia către Tit: […]

Temeiurile credintei crestine, Emil Brunner

Lucrarea de fata reprezinta o expunere rezumata a mesajului crestin, in ceea ce Brunner considera a fi esenta sa. Brunner evita sa discute aici aspecte controversate ale mesajului crestin; sunt evitate chiar si elaborarile teologice. Prin caracterul sau succint si pertinent lucrarea a cunoscut o mare popularitate. Brunner abordeaza crestinismul dintr-o perspectiva existentialista. Adevarul inceteaza […]

William Trevor – Citindu-l pe Turgheniev

Editura Univers, București 2007, Traducere de Florin Șlapac William Trevor este cunoscut în lumea literară mai ales prin intermediul povestirilor sale; cu toate acestea, romanele scrise de Trevor au ajuns pe lista scurtă de nominalizați la Booker Award – cum e cazul romanului Citindu-l pe Turgheniev. Pe lângă povestiri, romane, piese de teatru, cărți de […]

Dincolo de Vid si Plin

In Sutra Diamantului, Buddha a spus ca el nu avea o Dharma fixa de predat, deoarece doctrina sa consta numai in eliminarea gandurilor care tulbura mintea. Cand mintea devine linistita, intelepciunea inerenta fiecarui om poate sa se manifeste si sa-l faca pe acesta sa perceapa natura proprie, care conduce la atingerea starii de iluminare. Totusi, […]