Casa Nagy Szabó

Casa Ferencz Nagy Szabó a fost construită în 1623, proprietarul ei fiind o persoană cu funcţie importantă în conducerea oraşului, staroste al breslei croitorilor şi renumit cronicar al oraşului Tîrgu-Mureş. Memoriile sale constituie mărturii valoroase despre viaţa oraşului la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea. Din punct de vedere stilistic, clădirea aparţine […]