Castigatorii primelor doua licente de televiziune digitala pot primi subventii de maximum un milion de euro, in func­tie de numarul de set-top boxuri pe care se angajeaza sa-l ofere populatiei, a de­clarat pentru „Financiarul” Marius Fe­cioru, secretar de stat in Ministerul Comu­nicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), adaugand ca taxa de licenta nu poate fi mai mica de un milion de euro. Hotararea de guvern care va crea cadrul le­gal pentru licitatiile pri­vind licentele de te­le­viziune digitala va fi aprobata abia astazi du­pa ce, aproape o lu­na, aceasta a asteptat avizul Ministerului de Justitie. „A fost o lunga dezbatere cu toti aviza­torii acestei HG. Am creat premisele ca la sfarsitul verii sa avem cel putin un castigator al unei lici­tatii. Ambele mul­tiplexuri digitale (grup de programe si servicii audio­vizuale transmise prin emisie radioelec­trica te­restra – n.r.) pot fi castigate de o singura companie”, mai spune Fecioru desi, po­tri­vit docu­men­tului, castigatorii prime­lor doua mul­tiplexuri digitale, prin care populatia va putea receptiona gratuit 16 canale TV in format digital, vor fi desem­nati prin selectie comparativa pana la 30 iulie, iar urmatoarele patru pana la 31 octombrie. De asemenea, Bogdan Iana, directorul executiv in cadrul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Regle­mentare in Comunicatii (ANCOM), a estimat ca desemnarea ofertantilor casti­gatori pentru primele doua licente se va incheia la cinci luni de la publicarea in Monitorul Oficial a actului normativ care va fi adoptat de guvern in sedinta de azi. „Acest termen nu include si eventua­lele contestatii. Caie­tul de Sarcini pentru licitatie va fi gata in cel mult trei sapta­mani de la pu­blicarea actului nor­mativ in Monitorul Oficial”, a precizat Iana. In ceea ce pri­veste compa­ni­ile inte­re­sate de aces­te li­cente, po­tri­vit lui Fe­cioru, toti operato­rii mari de te­lecom sunt in carti pentru a face un ase­menea pas, fie ca vor face acest de­mers sin­guri, fie prin aso­ciere. Un prim exemplu in acest sens apar­tine com­paniei Radiocom, ai carei repre­zentanti au anun­tat deja ca iau in calcul varianta unei aso­cieri pentru casti­garea unei astfel de licente. Referitor la inves­titiile ulterioare pe care castiga­torii licen­telor de televi­ziune digitala vor tre­bui sa le opereze, in opinia lui Marius Fecioru acestea s-ar pu­tea ridica la 20-30 de milioane de euro pen­tru un multi­plexor DVBT1.

Citeste articolul pe: Financiarul

Castigatorii licentelor de TV digitala pot primi subventii de 1 mil. euro

Castigatorii primelor doua licente de televiziune digitala pot primi subventii de maximum un milion de euro, in func­tie de numarul de set-top boxuri pe care se angajeaza sa-l ofere populatiei, a de­clarat pentru „Financiarul” Marius Fe­cioru, secretar de stat in Ministerul Comu­nicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), adaugand ca taxa de licenta nu poate fi mai mica de un milion de euro. Hotararea de guvern care va crea cadrul le­gal pentru licitatiile pri­vind licentele de te­le­viziune digitala va fi aprobata abia astazi du­pa ce, aproape o lu­na, aceasta a asteptat avizul Ministerului de Justitie. „A fost o lunga dezbatere cu toti aviza­torii acestei HG. Am creat premisele ca la sfarsitul verii sa avem cel putin un castigator al unei lici­tatii. Ambele mul­tiplexuri digitale (grup de programe si servicii audio­vizuale transmise prin emisie radioelec­trica te­restra – n.r.) pot fi castigate de o singura companie”, mai spune Fecioru desi, po­tri­vit docu­men­tului, castigatorii prime­lor doua mul­tiplexuri digitale, prin care populatia va putea receptiona gratuit 16 canale TV in format digital, vor fi desem­nati prin selectie comparativa pana la 30 iulie, iar urmatoarele patru pana la 31 octombrie. De asemenea, Bogdan Iana, directorul executiv in cadrul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Regle­mentare in Comunicatii (ANCOM), a estimat ca desemnarea ofertantilor casti­gatori pentru primele doua licente se va incheia la cinci luni de la publicarea in Monitorul Oficial a actului normativ care va fi adoptat de guvern in sedinta de azi. „Acest termen nu include si eventua­lele contestatii. Caie­tul de Sarcini pentru licitatie va fi gata in cel mult trei sapta­mani de la pu­blicarea actului nor­mativ in Monitorul Oficial”, a precizat Iana. In ceea ce pri­veste compa­ni­ile inte­re­sate de aces­te li­cente, po­tri­vit lui Fe­cioru, toti operato­rii mari de te­lecom sunt in carti pentru a face un ase­menea pas, fie ca vor face acest de­mers sin­guri, fie prin aso­ciere. Un prim exemplu in acest sens apar­tine com­paniei Radiocom, ai carei repre­zentanti au anun­tat deja ca iau in calcul varianta unei aso­cieri pentru casti­garea unei astfel de licente. Referitor la inves­titiile ulterioare pe care castiga­torii licen­telor de televi­ziune digitala vor tre­bui sa le opereze, in opinia lui Marius Fecioru acestea s-ar pu­tea ridica la 20-30 de milioane de euro pen­tru un multi­plexor DVBT1.

Citeste articolul pe: Financiarul

Postat de pe data de 11 mai, 2010 in categoria Noutăți. Poti urmari comentariile acestui articol prin RSS 2.0. Acest articol a fost vizualizat de 603 ori.

Publica un raspuns