Legea 14/2003 a partidelor partidelor politice si necesitatea modificarii ei

Forma initiatorului_legeapartidelor FORMA INIŢIATORULUi_explicatii_legeapartidelor Expunere de motive_legeapartidelor EXPUNERE DE MOTIVE În România, s-a manifestat o tendinţă de îngreunare a accesului noilor partide pe scena politică locală şi în Parlamentul ţării. Această tendinţă este evidentă când ne raportăm la creşterea în mai multe etape a numărului de susţinători de care este nevoie pentru a fi înregistrat […]