Dezbatere : „LIMBAJUL POLITIC – ÎNCOTRO ?”

CENTRUL    DE    DEZBATERI    SOCIO  –  POLITICE    „EMIL   DANDEA” Târgu-Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 5 (Palatul Apollo) are deosebita plăcere să vă invite  v i n e r i,    1 8   f e b r u a r i e   2 0 1 1,    o r a  1 7,la simpozionul „LIMBAJUL   POLITIC  –  ÎNCOTRO ?” Vor prezenta […]