Nagy Szabó Ferencz

Nagy Szabó Ferencz, unul dintre cei mai importanţi cronicari mureşeni de la începutul secolului al XVII-lea, s-a născut la Tîrgu-Mureş într-o familie de comercinţi bogaţi, oameni implicaţi activ în politica Transilvaniei. Tatăl său, Nagy Szabó Jànos, era în anul 1595 căpitan în oastea lui Sigismund Báthori, iar după 1600 i s-a alăturat domnitorului muntean  Mihai […]

Legăturile lui Mihai Viteazul cu oraşul Tîrgu-Mureş

Legăturile pe care domnitorul Munteniei, primul unificator al teritoriilor româneşti, le-a avut cu Tîrgu-Mureşul nu sunt puţine, cu toate că asupra prezenţei sale efective în oraş domneşte o aură de legendă. În anul 1595 Mihai Viteazul obţine două victorii importante împotriva Imperiului Otoman, prima la Călugăreni şi a doua la Giurgiu. Acestea vor determina încheierea […]

Ion Vlasiu

“Vlahu / Vlasiu /… un talent foarte original, de o vigoare rustică impresionantă, plin de surprize, mereu nou în ideile ce le dezvoltă, un autodidact care se orienta uluitor de just în problemele de artă…” Lucian Blaga, Luntrea lui Caron, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990 Ion Vlasiu s-a născut în 6 mai 1908 la Lechinţa, judetul […]

Gheorghe Şincai

Gheorghe Şincai, unul dintre cei mai importanţi membri ai Şcolii Ardelene, personalitate de marcă a culturii româneşti prin erudiţia sa şi prin acţiunile puse în slujba educării marii mase a populaţiei, s-a născut în localitatea Râciu de Câmpie din Scaunul Mureş. Şi-a început studiile la Colegiul Reformat din Tîrgu-Mureş împreună cu profesorul Tóth Kovászani, a […]

Emil Dandea

Om politic, jurist şi publicist, Emil A. Dandea a fost alături de antecesorul său Bernády György, unul dintre cei mai importanţi primari ai oraşului Tîrgu-Mureş. Activitatea sa din timpul celor două mandate a marcat într-un mod favorabil evoluţia oraşul, care a cunoscut acum reale perioade de înflorire economică şi culturală. Din discursurile rostite cu ocazia […]

Borsos Tamás

Borsos Tamás s-a născut la Tîrgu-Mureş în anul 1566 şi a fost un important om politic al vremii sale. Între anii 1594 şi 1613 a deţinut funcţia de jude şi sfetnic al oraşului. Principalul său obiectiv în perioada în care s-a aflat în fruntea oraşului a fost să apere drepturile locuitorilor acestuia, să lupte pentru […]

Bolyai János

Bolyai János a fost un om de ştiinţă de renume mondial, cu un loc bine determinat în istoria matematicii, datorită teoriilor sale prin care fundamentează geometria neeuclidiană. Destinul său a fost strâns legat de cel al tatălui său, Bolyai Farkas, care i-a fost profesor şi care l-a iniţiat în ştiinţa matematicii. János s-a născut la […]

Bolyai Farkas

Bolyai Farkas, personalitate complexă, om de ştiinţă cu preocupări multilaterale, corespondent al Academiei Ungare la secţia matematică, şi-a petrecut cea mai mare pare a vieţii la Tîrgu-Mureş. Va fi profesor al Colegiului Reformat de aici – colegiu care astăzi îi poartă numele – timp de peste 40 de ani. Va rămâne în istorie ca unul […]

Cetatea Sighişoarei

Cetatea Sighişoarei este  cea mai spectaculoasă şi mai bine păstrată cetate medievală din Transilvania. Anumite scrieri istorice vorbesc despre întemeierea aşezării cândva la sfârşitul secolului al XII-lea, însă prima atestare documentară datează din anul 1280, când Sighişoara este menţionată într-un document sub denumirea de Castrum Sex. După cucerirea Transilvaniei de către maghiari, regele Geza al […]

Biserica de Lemn

În strada Mitropolit Andrei Şaguna nr. 13 se află cea mai veche biserică ortodoxă din Tîrgu-Mureş. Biserica de Lemn a fost construită între anii 1793 şi 1794 prin sprijinul acordat de comerciantul Hagi Stoian Constandin care va cumpăra terenul, va face demersurile necesare pentru obţinerea permisiunii de a construi din partea Consiliului oraşului şi va […]