ANCOM continua reglementarea tarifelor si in 2010
Planul ANCOM pentru 2010 prevede revizuirea intregii strategii de reglementare, regandirea strategiei de introducere a tehnologiilor broadband wireless (LTE sau WiMAX), precum si pregatirea licentelor 3G pe 800 si 900 MHz, dar in acelasi timp vor continua politicile de taiere a tarifelor pentru operatorii mobili si vor fi negociate preturi si mai mici, „bazate pe costurile reale”, a declarat pentru „Financiarul” Catalin Marinescu, presedintele institutiei.
„Cred ca anul acesta vom inregistra o stagnare a pietei telecom si nu o scadere comparativ cu 2009, probabil o scadere in prima parte a anului, dar o revenire din semestrul doi”, a declarat Catalin Ma­ri­nescu. „Nu cred ca pe ansamblul pietei de telecom va mai exista o scadere in 2010, operatorii au demonstrat deja ca au reusit sa isi pastreze baza de clienti”, a mai adau­gat el, fara a preciza la cat estimeaza valoarea pietei telecom in 2010. In 2009, veniturile ope­ra­to­ri­lor mobili au scazut pen­tru prima oara, cu exceptia Cosmote. La noua luni, scaderea veniturilor Orange, era de 18,1%, iar a Vodafone pe sase luni, de 20,9%. Marii ju­ca­tori au apre­ciat ca si reglementarea tarifelor a jucat un rol important. „Cred ca regle­men­tarea a avut ca efect prin­cipal cres­terea com­pe­titiei”, a explicat Catalin Marinescu.
Reglementarile in domeniul tele­fo­ni­ei au fost pe doua paliere. La inceput a fost introducerea portabilitatii nu­me­re­lor de telefon, care a creat mai multa fle­xi­bi­li­­tate pentru client si a obli­gat operatorii la mai multa res­pon­sa­bi­li­tate. „In fond, nu­marul de telefon personal impiedica multi uti­lizatori sa treaca la o oferta mai buna”, a explicat Marinescu. Apoi, au­to­ri­­tatea a su­per­vi­zat intro­du­cerea noilor ta­rife de ter­mi­nare a ape­lu­rilor, care au dus la iefti­nirea aces­to­ra si posibilitatea ca ope­ratorul sa intro­du­ca pachete care acum contin si minute nationale. „Uti­li­za­­torii erau tinuti captivi in retea, pentru ca apelurile in alte retele erau inainte prea scumpe”, a explicat pre­se­dintele ANCOM.
Continua reducerea tarifelor
In 2010 urmeaza noi masuri de regle­men­tare in telecom, vor fi urmarite pie­te­le pe care Romtelecom a scapat anul acesta de reglementare si va fi luata o noua decizie legata de accesul la bucla lo­ca­la. Orange este extrem de interesat de a fur­ni­za servicii de acces la internet folo­sind infrastructura Romtelecom, a pre­ci­zat oficialul.
Din ianuarie 2010 se reduc in con­ti­nu­are tarifele de terminare a apelurilor mo­bi­le, ceea ce va duce la ieftinirea ser­vic­iilor. De asemenea, anul acesta in­cep ne­go­cierile pentru a stabili preturi de ter­minare bazate exclusiv pe costul ope­­ratorilor, decizie care se va aplica in etape, probabil din 2011.
Autoritatea va continua anul acesta chiar si proiectul de comparator on-line al tarifelor operatorilor de telefonie mo­bila, care insa are nevoie de finantare eu­ropeana, sunt depuse actele si se as­teap­ta doar aprobarea institutiilor de profil. Au­to­ritatea Nationala pentru Ad­mi­nis­tra­re si Reglementare in Co­mu­nicatii vrea sa in­­tro­duca o strategie pe termen lung, pen­tru ca operatorii sa aiba de-a face cu o politica mai pre­dictibila. Anul acesta este, de asemenea, esential pentru tranzitia la televiziunea digitala, care va elibera din 2012 benzile de 800 MHz, folosite pe viitor pentru extinderea aco­pe­ririi 3G sau poate chiar retele 4G (LTE, Long Term Evolu­tion). ANCOM va continua moni­to­rizarea unor anumite segmente ale pietei pen­tru a asigura ca nu exista jucatori care pot abuza de pozitia dominanta.
Control extins Tot din 2010, ANCOM va anunta re­zul­­tatele controalelor desfasurate la ope­ra­torii de telefonie, iar institutia va in­ce­pe noi actiuni de verificare. Arbitrul te­le­com a verificat aplicarea deciziei pri­vind in­for­marea corecta a clientilor, care a star­nit cri­tici din partea ope­ra­to­rilor si care este contestata in instanta. La ince­pu­tul aces­tei luni, institutia va face pu­bli­ce primele sale masuri legate de aceas­ta decizie. Cata­lin Marinescu anun­tat, de aseme­nea, ca proiectul legat de un com­pa­rator de tarife on-line va fi rea­lizat in 2010. Au fost depuse toate do­cu­men­tele ne­cesare pentru obtinerea de finantare eu­ropeana pentru acest pro­iect foarte con­testat. Ter­me­nul de implementare este de sase luni de la lan­sarea licitatiei, pana la fi­na­lul lui 2010 portalul putand fi activ.Tot la finalul anului, ANCOM va verifica daca proprietarii licentelor 3G RCS&RDS si Telemobil, acum Cosmote, si-au indeplinit obligatiile de acoperire.
Serviciul universal
Anul acesta, arbitrul telecom va lansa strategia pentru acoperire cu servicii te­le­­com a zonelor rurale care in prezent nu au acces nici macar la apelul de ur­gen­ta 112. Deocamdata exista o dez­ba­tere legata de serviciile broadband, care pana acum nu intrau in sfera acestui „serviciu uni­ver­sal”, dar noua reforma telecom la nivelul Uniunii Europene a sters aceasta omisiune si a inclus si in­ter­netul in ser­viciile de baza pentru ceta­te­nii euro­peni. De asemenea, trebuie de­finit mai exact termenul de broad­band, care este folosit excesiv. „Probabil daca vom cere im­ple­men­tarea de broadband la 2 Mbps in zona rurala, ar fi mult prea scump pentru operator”, a explicat Marinescu.
Pe segmentul telefonie publica, tra­fi­cul de voce a scazut semnificativ si se pune problema mentinerii sau inchi­de­rii acestui serviciu. Pe de alta parte, siste­mul ar putea fi mentinut in zona rurala, ca parte a serviciului universal, pentru ca sunt romani care nu pot suna altfel nici macar la salvare, a spus presedintele ANCOM.
Strategii pentru spectru
Anul 2010 va aduce si reor­ga­ni­za­rea strategiei legate de spectrul de frec­ven­te pentru serviciile mobile. Pe 900 MHz, unde sunt serviciile GSM tradi­ti­o­nale, doua licente expira in 2011 si una in 2014. Pe 3,5 GHz (servicii wireless la puncte fixe) licentele la nivel local expira in 2010, iar cele la nivel national expira in 2013. Acest lucru impiedica o strategie coe­ren­ta, pe termen lung, pentru orice operator.
Pe segmentul WiMax/LTE, licentele pe 2,5-2,6 GHz vor avea o strategie pe termen mai lung, cu pasi clari, pentru a permite operatorilor sa aiba un mediu de investitii predictibil. Banda de 800 MHz este frecventa care va fi eliberata prin inchiderea tele­viziunii ana­log si lansarea televi­ziunii terestre di­gi­tale. Interes din partea juca­torilor exista si sunt pro­iec­te pentru 3G pe 900 MHz. Folosind frecventele mai joase (800-900 MHz), operatorii pot aco­pe­ri mai usor zone mai extinse, cu investitii mai mici.
Fara schimbari majore
Presedintele ANCOM spera ca nu vor mai fi schimbari majore in organizarea in­stitutiei si ca legea de aprobare a Ordonantei 22, care infiinteaza institutia, va trece odata si de Senat. „Nu a putut fi aprobata nu pentru ca ar avea cineva ceva impotriva, ci are nevoie de cvorum, de 69 de voturi”, a explicat pentru „Finan­cia­rul” Catalin Marinescu, care a spus ca intr-una din sesiunile de votare legea a obtinut 67 de voturi, dar nu a fost sufi­cient pentru adoptare. Oricum, or­do­nan­ta este in vigoare si arbitrul telecom functioneaza normal. „Atat institutia, cat si industria au nevoie de aceasta pe­ri­oa­da de stabilitate”, a apreciat Catalin Ma­ri­nescu. Anul trecut, institutia a fost reor­ganizata pentru a patra oara in trei ani, sub conducerea lui Catalin Marinescu.
Prioritatile ANCOM pe 2010
Reducerea tarifelor de interconectare in doua etape pentru Cosmote si RCS&RDS Continuarea proiectului privind comparatorul on-line al tarifelor operatorilor de telefonie mobila Accesul la bucla locala Dezbatere privind utilitatea posturilor publice de telefon Accesul universal la postul telefonic de urgenta 112 Anuntarea rezultatelor anchetelor derulate la operatori Extinderea serviciilor telecom la sate Verificarea infrastructurii 3G a Cosmote si RCS&RDS la sfarsitul anului curent Reorganizarea strategiei privind spectrul de frecvente pentru serviciile mobile

Citeste articolul pe: Financiarul

Dupa un prim an cu venituri in scadere, piata telecom stagneaza anul acesta

ANCOM continua reglementarea tarifelor si in 2010
Planul ANCOM pentru 2010 prevede revizuirea intregii strategii de reglementare, regandirea strategiei de introducere a tehnologiilor broadband wireless (LTE sau WiMAX), precum si pregatirea licentelor 3G pe 800 si 900 MHz, dar in acelasi timp vor continua politicile de taiere a tarifelor pentru operatorii mobili si vor fi negociate preturi si mai mici, „bazate pe costurile reale”, a declarat pentru „Financiarul” Catalin Marinescu, presedintele institutiei.
„Cred ca anul acesta vom inregistra o stagnare a pietei telecom si nu o scadere comparativ cu 2009, probabil o scadere in prima parte a anului, dar o revenire din semestrul doi”, a declarat Catalin Ma­ri­nescu. „Nu cred ca pe ansamblul pietei de telecom va mai exista o scadere in 2010, operatorii au demonstrat deja ca au reusit sa isi pastreze baza de clienti”, a mai adau­gat el, fara a preciza la cat estimeaza valoarea pietei telecom in 2010. In 2009, veniturile ope­ra­to­ri­lor mobili au scazut pen­tru prima oara, cu exceptia Cosmote. La noua luni, scaderea veniturilor Orange, era de 18,1%, iar a Vodafone pe sase luni, de 20,9%. Marii ju­ca­tori au apre­ciat ca si reglementarea tarifelor a jucat un rol important. „Cred ca regle­men­tarea a avut ca efect prin­cipal cres­terea com­pe­titiei”, a explicat Catalin Marinescu.
Reglementarile in domeniul tele­fo­ni­ei au fost pe doua paliere. La inceput a fost introducerea portabilitatii nu­me­re­lor de telefon, care a creat mai multa fle­xi­bi­li­­tate pentru client si a obli­gat operatorii la mai multa res­pon­sa­bi­li­tate. „In fond, nu­marul de telefon personal impiedica multi uti­lizatori sa treaca la o oferta mai buna”, a explicat Marinescu. Apoi, au­to­ri­­tatea a su­per­vi­zat intro­du­cerea noilor ta­rife de ter­mi­nare a ape­lu­rilor, care au dus la iefti­nirea aces­to­ra si posibilitatea ca ope­ratorul sa intro­du­ca pachete care acum contin si minute nationale. „Uti­li­za­­torii erau tinuti captivi in retea, pentru ca apelurile in alte retele erau inainte prea scumpe”, a explicat pre­se­dintele ANCOM.
Continua reducerea tarifelor
In 2010 urmeaza noi masuri de regle­men­tare in telecom, vor fi urmarite pie­te­le pe care Romtelecom a scapat anul acesta de reglementare si va fi luata o noua decizie legata de accesul la bucla lo­ca­la. Orange este extrem de interesat de a fur­ni­za servicii de acces la internet folo­sind infrastructura Romtelecom, a pre­ci­zat oficialul.
Din ianuarie 2010 se reduc in con­ti­nu­are tarifele de terminare a apelurilor mo­bi­le, ceea ce va duce la ieftinirea ser­vic­iilor. De asemenea, anul acesta in­cep ne­go­cierile pentru a stabili preturi de ter­minare bazate exclusiv pe costul ope­­ratorilor, decizie care se va aplica in etape, probabil din 2011.
Autoritatea va continua anul acesta chiar si proiectul de comparator on-line al tarifelor operatorilor de telefonie mo­bila, care insa are nevoie de finantare eu­ropeana, sunt depuse actele si se as­teap­ta doar aprobarea institutiilor de profil. Au­to­ritatea Nationala pentru Ad­mi­nis­tra­re si Reglementare in Co­mu­nicatii vrea sa in­­tro­duca o strategie pe termen lung, pen­tru ca operatorii sa aiba de-a face cu o politica mai pre­dictibila. Anul acesta este, de asemenea, esential pentru tranzitia la televiziunea digitala, care va elibera din 2012 benzile de 800 MHz, folosite pe viitor pentru extinderea aco­pe­ririi 3G sau poate chiar retele 4G (LTE, Long Term Evolu­tion). ANCOM va continua moni­to­rizarea unor anumite segmente ale pietei pen­tru a asigura ca nu exista jucatori care pot abuza de pozitia dominanta.
Control extins Tot din 2010, ANCOM va anunta re­zul­­tatele controalelor desfasurate la ope­ra­torii de telefonie, iar institutia va in­ce­pe noi actiuni de verificare. Arbitrul te­le­com a verificat aplicarea deciziei pri­vind in­for­marea corecta a clientilor, care a star­nit cri­tici din partea ope­ra­to­rilor si care este contestata in instanta. La ince­pu­tul aces­tei luni, institutia va face pu­bli­ce primele sale masuri legate de aceas­ta decizie. Cata­lin Marinescu anun­tat, de aseme­nea, ca proiectul legat de un com­pa­rator de tarife on-line va fi rea­lizat in 2010. Au fost depuse toate do­cu­men­tele ne­cesare pentru obtinerea de finantare eu­ropeana pentru acest pro­iect foarte con­testat. Ter­me­nul de implementare este de sase luni de la lan­sarea licitatiei, pana la fi­na­lul lui 2010 portalul putand fi activ.Tot la finalul anului, ANCOM va verifica daca proprietarii licentelor 3G RCS&RDS si Telemobil, acum Cosmote, si-au indeplinit obligatiile de acoperire.
Serviciul universal
Anul acesta, arbitrul telecom va lansa strategia pentru acoperire cu servicii te­le­­com a zonelor rurale care in prezent nu au acces nici macar la apelul de ur­gen­ta 112. Deocamdata exista o dez­ba­tere legata de serviciile broadband, care pana acum nu intrau in sfera acestui „serviciu uni­ver­sal”, dar noua reforma telecom la nivelul Uniunii Europene a sters aceasta omisiune si a inclus si in­ter­netul in ser­viciile de baza pentru ceta­te­nii euro­peni. De asemenea, trebuie de­finit mai exact termenul de broad­band, care este folosit excesiv. „Probabil daca vom cere im­ple­men­tarea de broadband la 2 Mbps in zona rurala, ar fi mult prea scump pentru operator”, a explicat Marinescu.
Pe segmentul telefonie publica, tra­fi­cul de voce a scazut semnificativ si se pune problema mentinerii sau inchi­de­rii acestui serviciu. Pe de alta parte, siste­mul ar putea fi mentinut in zona rurala, ca parte a serviciului universal, pentru ca sunt romani care nu pot suna altfel nici macar la salvare, a spus presedintele ANCOM.
Strategii pentru spectru
Anul 2010 va aduce si reor­ga­ni­za­rea strategiei legate de spectrul de frec­ven­te pentru serviciile mobile. Pe 900 MHz, unde sunt serviciile GSM tradi­ti­o­nale, doua licente expira in 2011 si una in 2014. Pe 3,5 GHz (servicii wireless la puncte fixe) licentele la nivel local expira in 2010, iar cele la nivel national expira in 2013. Acest lucru impiedica o strategie coe­ren­ta, pe termen lung, pentru orice operator.
Pe segmentul WiMax/LTE, licentele pe 2,5-2,6 GHz vor avea o strategie pe termen mai lung, cu pasi clari, pentru a permite operatorilor sa aiba un mediu de investitii predictibil. Banda de 800 MHz este frecventa care va fi eliberata prin inchiderea tele­viziunii ana­log si lansarea televi­ziunii terestre di­gi­tale. Interes din partea juca­torilor exista si sunt pro­iec­te pentru 3G pe 900 MHz. Folosind frecventele mai joase (800-900 MHz), operatorii pot aco­pe­ri mai usor zone mai extinse, cu investitii mai mici.
Fara schimbari majore
Presedintele ANCOM spera ca nu vor mai fi schimbari majore in organizarea in­stitutiei si ca legea de aprobare a Ordonantei 22, care infiinteaza institutia, va trece odata si de Senat. „Nu a putut fi aprobata nu pentru ca ar avea cineva ceva impotriva, ci are nevoie de cvorum, de 69 de voturi”, a explicat pentru „Finan­cia­rul” Catalin Marinescu, care a spus ca intr-una din sesiunile de votare legea a obtinut 67 de voturi, dar nu a fost sufi­cient pentru adoptare. Oricum, or­do­nan­ta este in vigoare si arbitrul telecom functioneaza normal. „Atat institutia, cat si industria au nevoie de aceasta pe­ri­oa­da de stabilitate”, a apreciat Catalin Ma­ri­nescu. Anul trecut, institutia a fost reor­ganizata pentru a patra oara in trei ani, sub conducerea lui Catalin Marinescu.
Prioritatile ANCOM pe 2010
Reducerea tarifelor de interconectare in doua etape pentru Cosmote si RCS&RDS Continuarea proiectului privind comparatorul on-line al tarifelor operatorilor de telefonie mobila Accesul la bucla locala Dezbatere privind utilitatea posturilor publice de telefon Accesul universal la postul telefonic de urgenta 112 Anuntarea rezultatelor anchetelor derulate la operatori Extinderea serviciilor telecom la sate Verificarea infrastructurii 3G a Cosmote si RCS&RDS la sfarsitul anului curent Reorganizarea strategiei privind spectrul de frecvente pentru serviciile mobile

Citeste articolul pe: Financiarul

Postat de pe data de 31 dec., 2009 in categoria Noutăți. Poti urmari comentariile acestui articol prin RSS 2.0. Acest articol a fost vizualizat de 294 ori.

Publica un raspuns