La începutul fiecărei primăveri, în fiecare localitate şi gospodărie se desfăşoară curăţenia de primăvară, care  include mai multe activităţi şi pentru care se impune respectarea unor reguli şi măsuri de apărare împotriva  incendiilor. Persoanele fizice şi juridice (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii publice şi de învăţământ) sunt invitate de către Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș să contribuie la realizarea acţiunilor de curăţenie prin luarea de măsuri care să ducă la salubrizarea spaţiilor verzi, a aleilor, a trotuarelor şi a rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de locuit şi al celor cu altă destinaţie.

Deşeurile rezultate ca urmare a activităţii de curăţenie, vor fi depozitate lângă punctele de colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact, urmând să fie transportate de către operatorul de salubrizare, conform  programului stabilit de Primaria Municipiului Tîrgu-Mureş. Curăţarea subsolurilor şi a beciurilor trebuie efectuată de către fiecare asociaţie de locatari/proprietari, in parte, anterior acţiunii de deratizare si dezinsecţie. Curăţarea gurilor de scurgere a apelor meteorice se va face în mod corespunzător, iar în ceea ce priveşte curăţarea şanţurilor şi podeţelor, gunoaiele şi resturile vegetale rezultate vor fi depozitate în locuri special amenajate. Nu se aruncă la punctele de colectare a deşeurilor menajere amplasate între blocurile de locuit, produse inflamabile. Este interzisă aprinderea gunoaielor din tomberoane sau din pubele.

Cetăţenii care doresc să renunţe la obiectele casnice care nu mai prezintă utilitate sau fac curăţenie generală şi doresc să se dispenseze de lucrurile nefolositoare, altele decât deşeurile menajere, o pot face în locuri special amenajate, cu respectarea programului de colectare a acestora stabilit de Primaria Municipiului Tîrgu Mureş. Focul deschis nu se foloseşte în locuri cu pericol de incendiu, în apropierea locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, în apropierea pădurilor, precum şi în interiorul acestora. În nici un caz focul deschis nu se lasă nesupravegheat. Este interzisă arderea materialelor de orice natură, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pe timp de vânt. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire. Focurile deschise făcute în curţi trebuie să fie supravegheate. Cenuşa nu trebuie aruncată la întâmplare, aceasta se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce, mai întâi, a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea.
Asigurarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenţie la sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu şi a posibilităţilor de folosire a acestor surse, în orice anotimp, constituie o condiţie de siguranţă la foc.
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea curăţeniei de primăvară privind aprinderile de vegetaţie uscată şi resturi vegetale, gunoaielor sau deşeurilor, poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

Sursa

Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul curățeniei de primăvară

La începutul fiecărei primăveri, în fiecare localitate şi gospodărie se desfăşoară curăţenia de primăvară, care  include mai multe activităţi şi pentru care se impune respectarea unor reguli şi măsuri de apărare împotriva  incendiilor. Persoanele fizice şi juridice (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii publice şi de învăţământ) sunt invitate de către Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș să contribuie la realizarea acţiunilor de curăţenie prin luarea de măsuri care să ducă la salubrizarea spaţiilor verzi, a aleilor, a trotuarelor şi a rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de locuit şi al celor cu altă destinaţie.

Deşeurile rezultate ca urmare a activităţii de curăţenie, vor fi depozitate lângă punctele de colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact, urmând să fie transportate de către operatorul de salubrizare, conform  programului stabilit de Primaria Municipiului Tîrgu-Mureş. Curăţarea subsolurilor şi a beciurilor trebuie efectuată de către fiecare asociaţie de locatari/proprietari, in parte, anterior acţiunii de deratizare si dezinsecţie. Curăţarea gurilor de scurgere a apelor meteorice se va face în mod corespunzător, iar în ceea ce priveşte curăţarea şanţurilor şi podeţelor, gunoaiele şi resturile vegetale rezultate vor fi depozitate în locuri special amenajate. Nu se aruncă la punctele de colectare a deşeurilor menajere amplasate între blocurile de locuit, produse inflamabile. Este interzisă aprinderea gunoaielor din tomberoane sau din pubele.

Cetăţenii care doresc să renunţe la obiectele casnice care nu mai prezintă utilitate sau fac curăţenie generală şi doresc să se dispenseze de lucrurile nefolositoare, altele decât deşeurile menajere, o pot face în locuri special amenajate, cu respectarea programului de colectare a acestora stabilit de Primaria Municipiului Tîrgu Mureş. Focul deschis nu se foloseşte în locuri cu pericol de incendiu, în apropierea locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, în apropierea pădurilor, precum şi în interiorul acestora. În nici un caz focul deschis nu se lasă nesupravegheat. Este interzisă arderea materialelor de orice natură, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pe timp de vânt. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire. Focurile deschise făcute în curţi trebuie să fie supravegheate. Cenuşa nu trebuie aruncată la întâmplare, aceasta se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce, mai întâi, a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea.
Asigurarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenţie la sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu şi a posibilităţilor de folosire a acestor surse, în orice anotimp, constituie o condiţie de siguranţă la foc.
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea curăţeniei de primăvară privind aprinderile de vegetaţie uscată şi resturi vegetale, gunoaielor sau deşeurilor, poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

Sursa

Postat de pe data de 22 apr., 2010 in categoria Despre Mureș. Poti urmari comentariile acestui articol prin RSS 2.0. Acest articol a fost vizualizat de 2,018 ori.

Publica un raspuns