Documentul prezentat mai jos cuprinde Directivele NKVD* pentru Polonia şi Cehoslovacia. Au fost descoperite variante asemănătoare în Bulgaria şi R.D.G. (Germania de Est). Ştim că un document asemănător există şi în România, unde a fost aplicat cu rigurozitate, chiar şi după moartea lui Stalin. Parte din directivele NKVD s-au aplicat şi după evenimentele din decembrie 1989. Acesta este poate motivul pentru care S.R.I.-ul îl consideră încă strict secret şi a refuzat recunoaşterea existenţei lui.

STRICT SECRET
DIRECTIVELE DE BAZĂ ALE N.K.V.D. PENTRU ŢĂRILE DIN ORBITA SOVIETICĂ
MOSCOVA 2-6-1947 (STRICT SECRET) K-AA/CC113. INDICAŢIA NK/003/47

(FRAGMENTE)
…………………
5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grijă ca toate rolurile-cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor noastre secrete.
7. Se organizează şi se urmăreşte ca funcţionarii aleşi ca deputaţi la congrese să nu-şi poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în faţă. Deputaţii nu pot convoca în nici un caz şedinţe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluţie şi o asemenea şedinţă trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătura cu proiectarea concepţiilor şi avansarea revendicărilor. Iniţiativele particulare trebuie eliminate cu desăvârşire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi şi doar cei vizaţi de serviciile noastre secrete.
8. Se va acorda o atenţie deosebită persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure de popularitate. Aceşti oameni trebuie cooptaţi, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.
9. Se va urmări ca funcţionarii de stat (exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibă retribuţii mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere (documentul găsit în Cehoslovacia adăuga: mai puţin cadrele de conducere alese pe baza lealităţii faţă de regimul socialist).
12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosinţă, dar niciodată pe aceea de proprietate a deţinătorului.
13. Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodaria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie repartizate lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărârile şi ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.
17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore, ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii şi împrumuturi, programe culturale şi distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere şi decizii ale conducerii politice.
19. În legătură cu activitatea băştinaşilor care sunt purtători ai unor funcţii de partid, de stat sau administrative, trebuie create asemenea condiţii ca aceştia să fie compromişi în faţa angajaţilor, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul iniţial.
31. Intreprinderile proprietate personală, micii meseriaşi şi micii industriaşi să primească doar astfel de materii prime şi utilaje inferioare care să împiedice producţia de calitate.
Preţul acestor mărfuri să fie mai mare decât preţul produselor similare ale intreprinderilor de stat.
34. Trebuie acordată o atenţie deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie
astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observaţie tipografiile bisericeşti, arhivele, conţinutul predicilor, cântecelor, al educaţiei religioase, dar şi cel al ceremoniilor de înmormântare.
35. Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină şi greaca veche, a filozofiei generale, a logicii şi geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării. Se va insista pe lacomia şi răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei şi pe lupta poporului asuprit. În şcolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.
44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcţii, indiferent cât de mici, să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesionala, necalificaţi.
45. Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.

* Directivele NKVD pentru ţările socialiste au fost create de Lavrenti Pavlovici Beria pe baza indicaţiilor lui Stalin.

Lavrenti Pavlovici Beria (29.03.1899 – 23.12.1953), personaj sinistru, a condus NKVD-ul, din 1938 pînă în 1943 (cu o scurtă întrerupere de câteva luni în 1941), ca apoi să revină la conducere în 1953 pentru 100 de zile. Din 1943 până la moartea lui Stalin în 1953, a fost practic numărul doi în conducerea sovietică. Lavrenti Pavlovici Beria a fost cel ce a pus în practica ideile diabolice ale lui Stalin, depăşind asteptările acestuia prin zelul pus în munca sa. Dacă Stalin a fost creatorul Marii Terori, Lavreniti Beria a fost cel mai bun executant posibil. În urma muncii sale milioane de ruşi au pierit în gulagul sovietic şi alte câteva milioane au cunoscut sistemele de reeducare comunistă prin munca în Siberia. Tot Beria a fost cel ce a organizat masacrarea celor 22.000 de ofiţeri polonezi la Katyn şi tot el a fost cel ce a organizat deportarea a 200.000 de români basarabeni şi a altor milioane de cazaci, tătari, armeni, ucrainieni, estonieni, lituanieni şi evrei în Siberia sub pretextul colaborării cu inamicul.

URLul pentru articolul întreg este:
http://www.asymetria.org//modules.php?name=News&file=article&sid=642

DIN LABORATOARELE RĂULUI : recunoaşteţi cumva spiritul şi gesturile?

Documentul prezentat mai jos cuprinde Directivele NKVD* pentru Polonia şi Cehoslovacia. Au fost descoperite variante asemănătoare în Bulgaria şi R.D.G. (Germania de Est). Ştim că un document asemănător există şi în România, unde a fost aplicat cu rigurozitate, chiar şi după moartea lui Stalin. Parte din directivele NKVD s-au aplicat şi după evenimentele din decembrie 1989. Acesta este poate motivul pentru care S.R.I.-ul îl consideră încă strict secret şi a refuzat recunoaşterea existenţei lui.

STRICT SECRET
DIRECTIVELE DE BAZĂ ALE N.K.V.D. PENTRU ŢĂRILE DIN ORBITA SOVIETICĂ
MOSCOVA 2-6-1947 (STRICT SECRET) K-AA/CC113. INDICAŢIA NK/003/47

(FRAGMENTE)
…………………
5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grijă ca toate rolurile-cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor noastre secrete.
7. Se organizează şi se urmăreşte ca funcţionarii aleşi ca deputaţi la congrese să nu-şi poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în faţă. Deputaţii nu pot convoca în nici un caz şedinţe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluţie şi o asemenea şedinţă trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătura cu proiectarea concepţiilor şi avansarea revendicărilor. Iniţiativele particulare trebuie eliminate cu desăvârşire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi şi doar cei vizaţi de serviciile noastre secrete.
8. Se va acorda o atenţie deosebită persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure de popularitate. Aceşti oameni trebuie cooptaţi, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.
9. Se va urmări ca funcţionarii de stat (exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibă retribuţii mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere (documentul găsit în Cehoslovacia adăuga: mai puţin cadrele de conducere alese pe baza lealităţii faţă de regimul socialist).
12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosinţă, dar niciodată pe aceea de proprietate a deţinătorului.
13. Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodaria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie repartizate lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărârile şi ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.
17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore, ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii şi împrumuturi, programe culturale şi distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere şi decizii ale conducerii politice.
19. În legătură cu activitatea băştinaşilor care sunt purtători ai unor funcţii de partid, de stat sau administrative, trebuie create asemenea condiţii ca aceştia să fie compromişi în faţa angajaţilor, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul iniţial.
31. Intreprinderile proprietate personală, micii meseriaşi şi micii industriaşi să primească doar astfel de materii prime şi utilaje inferioare care să împiedice producţia de calitate.
Preţul acestor mărfuri să fie mai mare decât preţul produselor similare ale intreprinderilor de stat.
34. Trebuie acordată o atenţie deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie
astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observaţie tipografiile bisericeşti, arhivele, conţinutul predicilor, cântecelor, al educaţiei religioase, dar şi cel al ceremoniilor de înmormântare.
35. Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină şi greaca veche, a filozofiei generale, a logicii şi geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării. Se va insista pe lacomia şi răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei şi pe lupta poporului asuprit. În şcolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.
44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcţii, indiferent cât de mici, să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesionala, necalificaţi.
45. Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.

* Directivele NKVD pentru ţările socialiste au fost create de Lavrenti Pavlovici Beria pe baza indicaţiilor lui Stalin.

Lavrenti Pavlovici Beria (29.03.1899 – 23.12.1953), personaj sinistru, a condus NKVD-ul, din 1938 pînă în 1943 (cu o scurtă întrerupere de câteva luni în 1941), ca apoi să revină la conducere în 1953 pentru 100 de zile. Din 1943 până la moartea lui Stalin în 1953, a fost practic numărul doi în conducerea sovietică. Lavrenti Pavlovici Beria a fost cel ce a pus în practica ideile diabolice ale lui Stalin, depăşind asteptările acestuia prin zelul pus în munca sa. Dacă Stalin a fost creatorul Marii Terori, Lavreniti Beria a fost cel mai bun executant posibil. În urma muncii sale milioane de ruşi au pierit în gulagul sovietic şi alte câteva milioane au cunoscut sistemele de reeducare comunistă prin munca în Siberia. Tot Beria a fost cel ce a organizat masacrarea celor 22.000 de ofiţeri polonezi la Katyn şi tot el a fost cel ce a organizat deportarea a 200.000 de români basarabeni şi a altor milioane de cazaci, tătari, armeni, ucrainieni, estonieni, lituanieni şi evrei în Siberia sub pretextul colaborării cu inamicul.

URLul pentru articolul întreg este:
http://www.asymetria.org//modules.php?name=News&file=article&sid=642

Postat de pe data de 3 ian., 2011 in categoria Civism. Poti urmari comentariile acestui articol prin RSS 2.0. Acest articol a fost vizualizat de 708 ori.

Publica un raspuns